PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN ISAGENIX

Engels

Laatst bijgewerkt op 9 april 2018

1. Inleiding

Dank u voor het lezen van het Privacy- en Cookiebeleid van Isagenix (EU) BV. Het is van toepassing op het gebruik van uw Persoonsgegevens door Isagenix (EU) BV Strawinskylaan 3127, 8th Floor, 1077 ZX, Holland.

In dit Privacy- en Cookiebeleid leggen we uit hoe Isagenix zich inzet voor de bescherming van de Persoonsgegevens die u met ons deelt, en hoe we die Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en met anderen delen.

a. Wat wordt verstaan onder "Persoonsgegevens"?

Met "Persoonsgegevens" bedoelen we de term “persoonsgegevens” zoals die is gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het algemeen betekent die term alle informatie die op u betrekking heeft, die u identificeert of waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Dat kan uw naam zijn, een ID-nummer, een locatie, een online identificatiecode of factoren die specifiek zijn voor u (bijvoorbeeld fysieke, fysiologische (gedachten, gevoelens), genetische, mentale, economische, culturele of sociale factoren).

b. Hoe vindt u uw weg in dit Privacy- en Cookiebeleid?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is op u van toepassing indien u behoort tot een van de categorieën van personen die staan vermeld in Hoofdstuk 3, en u een van onze Sites gebruikt (als genoemd in Hoofdstuk 4). Belangrijke Informatie over ons en ons gebruik van Persoonsgegevens vindt u in Hoofdstuk 5. Nadere gegevens betreffende de categorieën van Persoonsgegevens die wij verzamelen vindt u in Hoofdstuk 6, en betreffende ons gebruik en het delen van Persoonsgegevens in Hoofdstuk 7. Een beschrijving van ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in Hoofdstuk 8. Voor feedback en vragen, zie Hoofdstuk 9.

Hier volgt een beknopt overzicht om u te helpen vinden wat u zoekt:

1. Inleiding - voor wie geldt het Privacy- en Cookiebeleid (voor Isagenix, maar niet voor partners), een overzicht en updates voor dit beleid.

 

2. Belangrijke informatie betreffende uw rechten met betrekking tot het geven van uw toestemming voor en het bezwaar maken tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens - dit zijn belangrijke nieuwe rechten onder de AVG, en we hebben ze speciaal voor u afzonderlijk vermeld.

 

3. Personen op wie dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing is - websitebezoekers en leden (klanten, partners en mobiele gebruikers).

 

4. Sites waarop dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing is - de op het VK gerichte website, mobiele site en de gerepliceerde websites van partners, en Isagenix-apps en controls/widgets ingebed in communicatieplatforms en gekoppeld aan dit beleid.

 

5. Belangrijke informatie vereist door de AVG - dit is een gemengd pakket: het bevat onze contactgegevens, welke Persoonsgegevens wij verzamelen, waar we die vandaan halen, hoe we ze gebruiken en delen, de wettelijke rechtvaardigingen voor ons gebruik, hoe lang we de gegevens bewaren, uw rechten op gegevensbescherming, hoe u een klacht kunt indienen, wanneer wij Persoonsgegevens vanuit Europa doorsturen naar de VS en andere landen waarin we actief zijn, etc.

 

6. Meer informatie over de Persoonsgegevens die wij verzamelen - voor wie meer wil weten over de Persoonsgegevens die wij hebben (dit is in het traditionele privacybeleid-format, geen AVG overzicht).

 

7. Meer informatie over het verzamelen, gebruik en delen van Persoonsgegevens - voor degenen die meer willen weten over onze gegevensbeschermingsgebruiken (ook hier geldt een traditioneel privacybeleid-format, geen AVG overzicht).

 

8. Cookies en soortgelijke technologieën - hoe wij cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken op onze Sites, en hoe u het gebruik ervan kunt instellen op uw browser/apparaat.

 

9. Feedback en vragen - contactgegevens.

 

c.   Partners

Voordat u verder leest, willen we hier kort iets zeggen over onze onafhankelijke Britse partners ("partners").

V. Hoe verhoudt dit Privacy- en Cookiebeleid zich tot het gebruik van uw Persoonsgegevens door partners?

 

A. Niet!

Isagenix is de beheerder van Persoonsgegevens die via de Sites worden verzameld, waartoe mede behoren gerepliceerde websites van partners. Neem voor vragen over het gebruik van uw Persoonsgegevens door Isagenix gerust contact met ons op.

Partners zijn afzonderlijke controllers van Isagenix. Isagenix eist dat partners uw Persoonsgegevens gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met dit Privacy- en Cookiebeleid. Dit Privacy- en Cookiebeleid is echter alleen van toepassing op het gebruik door Isagenix; indien u vragen heeft over het gebruik van Persoonsgegevens door partners, kunt u het beste rechtstreeks contact met hen opnemen.

d. Updates

Wij kunnen dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde wijzigen. Indien wij substantiële wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken, zullen we een geüpdatete versie van ons Privacy- en Cookiebeleid op onze Sites plaatsen. Alle belangrijke wijzigingen in dit Privacy- en Cookiebeleid worden 10 dagen na publicatie van het gewijzigde Privacy- en Cookiebeleid van kracht. Indien dit wettelijk verplicht is, kunnen wij u om voorafgaande akkoordverklaring verzoeken met alle belangrijke wijzigingen die wij aanbrengen in dit Privacy- en Cookiebeleid. Indien u het niet eens bent met onze wijzigingen in het Privacy- en Cookiebeleid, kunt u uw account deactiveren.

2. Belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot toestemming voor en op het maken van bezwaar tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens

Voordat we beginnen eerst een paar BELANGRIJKE MEDEDELINGEN!

Uw rechten met betrekking tot toestemming: indien u zich binnen de Europese Economische Ruimte bevindt, zullen wij uw Persoonsgegevens doorsturen aan ons moederbedrijf in de VS, Isagenix International LLC, die de Persoonsgegevens op hun beurt weer doorsturen aan hun geautoriseerde dienstverleners in de VS of in andere landen waar Isagenix actief is, en vanwege de wijze waarop het model voor rechtstreekse verkoop waarbij alle leden zijn aangesloten werkt, kunnen uw Persoonsgegevens ook worden benaderd vanuit elk ander land waarin wij actief zijn. U zult op deze Site om expliciete toestemming worden gevraagd, en uw voortgezet gebruik van deze Site daarna, houdt uw voortdurende uitdrukkelijke toestemming in voor het doorsturen van uw Persoonsgegevens als hierboven omschreven. Indien u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens doorsturen, maak dan van geen enkele van onze Sites gebruik. Voor verdere details over het doorsturen van uw Persoonsgegevens, zie paragraaf g in Hoofdstuk 5. Belangrijke Informatie.

 

Deze uitdrukkelijke toestemming is alleen nodig indien en voor zover de model clausule overeenkomst tussen Isagenix (EU) BV en Isagenix International LLC de gegevensoverdracht niet dekt. U kunt uw uitdrukkelijke toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u dit echter doet en de overdracht valt niet onder de model clausule overeenkomst en er geen andere rechtsgeldige wijze is om uw Persoonsgegevens over te dragen, kunnen we onze Sites en producten niet aan u verstrekken.

 

Indien u akkoord bent gegaan met het ontvangen van promoties en aanbiedingen van Isagenix via e-mail, sms of andere kanalen, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

 

Wij vertrouwen op uw reactie op onze cookie-banner en uw browserinstellingen waarin u uw toestemming voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op onze Sites aan kunt geven. Indien u uw toestemming in wilt trekken, kunt u uw browserinstellingen dienovereenkomstig aanpassen.

 

Indien u uw toestemming in wenst te trekken, neem dan contact met ons op.

 

Zie ook:

 

• paragraaf a van Hoofdstuk 5, Belangrijke Informatie, hieronder voor onze contactgegevens

• paragrafen c en g van Hoofdstuk 5, Belangrijke Informatie, hieronder voor meer informatie over wanneer wij op uw toestemming vertrouwen

• paragraaf j van Hoofdstuk 5. Belangrijke Informatie, hieronder voor meer informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken, en

• Cookies en vergelijkbare technologieën voor informatie over het aanpassen van uw browserinstellingen.

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van de "legitieme belangen" basis voor verwerking (en direct marketing): wij beschouwen ons gebruik van Persoonsgegevens als hieronder samengevat als een legitiem commercieel gebruik, dat onze legitieme belangen dient:

• om ons bedrijf en andere co-branded bedrijven uit te oefenen en te verbeteren; en

• om onze boekhouding en administratie bij te houden;

• om onze producten te promoten en te adverteren;

• om onze partners te ondersteunen en te managen;

• om gepersonaliseerde aanbevelingen te kunnen verstrekken;

• om onze Sites te gebruiken;

• om fraude te voorkomen en op te sporen;

• voor diagnostiek en IT-beveiliging;

• voor direct marketing (wanneer toestemming niet vereist is);

• ons delen van Persoonsgegevens binnen de Isagenix-groep met geautoriseerde Isagenix-partners en met verkopers, en met co-branded bedrijven en dienstverleners (echter met uitzondering van overdrachten); en

• meldingen door ons aan de desbetreffende bevoegde autoriteiten van mogelijke strafbare feiten of beveiligingsrisico's.

 

U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens op die basis. Indien u uw rechten dienaangaande wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

 

Zie ook:

• paragraaf a van Hoofdstuk 5, Belangrijke Informatie, hieronder voor onze contactgegevens;

• paragraaf d van Hoofdstuk 5, Belangrijke Informatie, hieronder voor meer informatie over onze legitieme belangen voor verwerking van uw Persoonsgegevens, en

• paragraaf i van Hoofdstuk 5, Belangrijke Informatie, hieronder voor meer informatie over uw recht om bezwaar aan te tekenen.

 

3. Personen waar dit Privacy- en Cookiebeleid voor geldt

Dit zijn de categorieën personen van wie wij Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

•   websitebezoeker - iemand die onze website bezoekt maar zich niet registreert en geen aankoop doet;

•   klanten - eindgebruikers die Isagenix-producten kopen als particulieren voor doeleinden die geheel of grotendeels buiten de handel, het bedrijf, het vak of het beroep van die persoon liggen, voor hun eigen persoonlijk gebruik;

•   partner - iemand die voldoet aan de vereisten om een "partner" te worden zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden, die Isagenix-producten tegen groothandelsprijzen kan inkopen en die de desbetreffende producten vervolgens aan klanten mag doorverkopen, en die ervoor kiest om deel te nemen aan het Isagenix-compensatie plan;

•   mobiele gebruiker - een klant, partner of cliënt of een andere persoon die een van onze mobiele apps downloadt en gebruikt, of onze Site bekijkt op een mobiel apparaat.

(We gebruiken de term "lid" ter aanduiding van eenieder die zich bij ons inschrijft/registreert: alle klanten, partners en cliënten zijn "leden".)

4. Sites waar dit Privacy- en Cookiebeleid voor geldt

Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt voor Persoonsgegevens die worden verzameld op onze Britse website https://www.isagenix.com/en-gb, de Britse mobiele site en gerepliceerde websites van Britse partners, via mobiele app-applicaties van Isagenix en controls/widgets ingebed in communicatieplatforms en gekoppeld aan dit Privacy- en Cookiebeleid ("Sites").

Het Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor enige andere informatie die door Isagenix op enige andere wijze wordt verzameld, of voor sites die door andere bedrijven worden onderhouden of beheerd of die aan onze Sites zijn gekoppeld.

5. Belangrijke Informatie vereist door de AVG

Hier vindt u belangrijke gegevens over ons en ons gebruik van uw Persoonsgegevens.


Vereiste

Isagenix Gegevens

a. Onze naam en contactgegevens

 

Naam en contactgegevens van ons, en, indien van toepassing, van de vertegenwoordiger.

Isagenix (EU) BV (bedrijfsnummer 64602990).

 

Vestigingsadres: Isagenix (EU) BV Strawinskylaan 3127, 8th Floor, 1077 ZX, Holland

Kantooradres: Watchmaker Court • 31 to 34 St. John’s Lane • London EC1M 4BJ

 

Telefoon: 1 800 817 102

 

E-mail: privacyeu@isaaenixcorp.com

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u ons precies zou willen vertellen waarom u contact met ons zoekt. Indien u bijvoorbeeld per e-mail een recht wilt uitoefenen, vermeld dan a.u.b. de naam of aanduiding van het recht in de onderwerp regel van de e-mail. Dank u wel.

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

b. Gegevensbeschermingsfunctionaris en verzoeken om inlichtingen

 

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris, indien van toepassing.

 

Indien u vragen heeft, een klacht heeft of ons opmerkingen wilt sturen over dit Privacy- en Cookiebeleid, neem dan via e-mail, telefonisch of schriftelijk contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris. Wij zullen uw klacht vervolgens onderzoeken, en zullen alle redelijke inspanningen leveren om u zo snel als mogelijk te antwoorden.

 

Gebruik de contactgegevens in de paragraaf 'Naam en Contactgegevens' hierboven om contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris.

Vereiste

Isagenix Gegevens

c. Doeleinden en juridische basis

 

De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken, en de juridische basis voor het gebruik

 

De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken zijn:

 

• om onze eigen ondernemingsactiviteiten en co-branded ondernemingsactiviteiten uit te voeren

• om onze boekhouding en administratie bij te houden en om onze administratie up-to-date te houden

• om onze producten en diensten te promoten en te adverteren

• om onze partners te ondersteunen en te managen

• met toestemming: voor direct marketing

• om gepersonaliseerde aanbevelingen te kunnen verstrekken

• met toestemming: om evenementen en road-shows aan te bieden aan partners (wij gebruiken daar dienstverleners voor)

• met toestemming: voor analyse door het samenvoegen van Persoonsgegevens van partners (bijvoorbeeld om ranglijsten/getabelleerde statistieken en formulieren voor evenementtrajecten te verstrekken) (wij gebruiken daar dienstverleners voor die dat doen)

• om producten en diensten te verstrekken (dit is noodzakelijk voor de nakoming van contracten)

• om fulfilment, reclame of andere diensten te leveren aan andere aanbieders of co-branded bedrijven (aangezien wij zelf geen producten vervaardigen of produceren als shirts, hoeden of tassen) (dit is noodzakelijk voor de nakoming van contracten)

• om de identiteit van potentiële leden te verifiëren, en, wanneer leden ons om krediet of andere financiële diensten vragen, om kredietcontroles uit te voeren alvorens krediet aan te bieden (dit zijn noodzakelijke stappen voordat een contract wordt gesloten)

• om onze Sites goed te laten functioneren en te kunnen beheren

• om fraude te helpen opsporen en voorkomen

• voor diagnostiek en IT-beveiliging

• voor intra-groep administratie en administratie van onze relatie met partners, verkopers, bedrijven met een co-branded netwerk en dienstverleners (gegevensoverdrachten vinden plaats na toestemming), en

• onze (eventuele) meldingen van mogelijke strafbare feiten of veiligheidsrisico’s aan de desbetreffende bevoegde autoriteiten.

 

Wij hebben hierboven uiteengezet wanneer wij toestemming vragen voor het gebruik, of het gebruik nodig is voor contractdoeleinden.

 

In alle andere gevallen wordt de juridische basis voor ons gebruik gevormd door de legitieme belangen van onszelf of van onze dienstverleners.

Vereiste

Isagenix Gegevens

d. Legitieme belangen

 

Wanneer het gebruik van Persoonsgegevens is gebaseerd op de voorwaarde van legitieme belangen, de legitieme belangen die worden nagestreefd

 

Onze legitieme belangen zijn om ons bedrijf te kunnen exploiteren in overeenstemming met legitieme commerciële praktijken, bijvoorbeeld het leveren van producten en diensten, het bijhouden van een boekhouding en een administratie, voor promotie en reclame doeleinden, daaronder begrepen het beheren van onze ledenadministratie, fraudepreventie, direct marketing (wanneer toestemming niet vereist is), intern groepsbeheer en beheer van andere relaties, netwerk- en informatiebeveiliging en rapportage van dreigingen van strafbare feiten en veiligheidsrisico's; zie ook het doeleinden paragraaf c hierboven voor meer informatie. Een aantal voorbeelden zijn opgenomen in de indirecte categorieën van paragraaf e hieronder. Zie voor meer informatie "Bedrijfsactiviteiten van Isagenix" in Hoofdstuk 7 paragraaf 7.3 hieronder.

 

De legitieme belangen van onze verkopers, co-branded bedrijven en dienstverleners dienen voor de dienstverlening en voor de exploitatie van hun onderneming, zoals nader uiteengezet in het doeleinden paragraaf c hierboven en het indirecte categorieën paragraaf e hieronder.

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

e. Persoonsgegevens die indirect wordt verzameld - categorieën

 

Categorieën van Persoonsgegevens die indirect worden verzameld

 

Wij verzamelen de volgende categorieën Persoonsgegevens indirect (dat wil zeggen dat wij ze via derden verkrijgen):

 

• bijgewerkte bezorg- en adresinformatie van onze vervoerders of andere derden, die wij gebruiken om onze gegevens te corrigeren en om uw volgende aankoop of communicatie gemakkelijker te kunnen verzorgen

• accountinformatie, aankoop- of inkoopinformatie en page-view gegevens van sommige verkopers waarmee wij co-branded-bedrijven exploiteren of aan of voor wie wij technische, fulfilment-, reclame- of andere diensten leveren

• zoekresultaten en links, daaronder begrepen betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links)

• kredietgeschiedenisinformatie van kredietreferentiebureaus, die wij gebruiken om fraude te helpen voorkomen en op te sporen (door identiteitsverificatie) en om bepaalde krediet- of financiële diensten aan te bieden aan sommige leden

• registratiegegevens van een familielid (bijvoorbeeld een huwelijkspartner) die u als partner inschrijft (indien u dit zelf doet, zorg er dan voor dat u over de voorafgaande toestemming van de andere persoon beschikt)

• uw naam, adres en telefoonnummer, indien een lid u een van onze producten stuurt (bijvoorbeeld als een geschenk).

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

f. Ontvangers

 

De ontvangers of categorieën van ontvangers van de Persoonsgegevens, indien van toepassing

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:

 

• zakenpartners; bijvoorbeeld:

o verkopers en co-branded bedrijven (indien u een van hun producten of diensten koopt via onze Site) (neem contact met ons op voor meer informatie)

o partners (die informatie ontvangen over hun klanten) en upline sponsors (die informatie ontvangen over partners in hun downline)

• dit komt omdat we een direct sales bedrijf zijn, en we delen deze informatie om partners en upline sponsors te voorzien van krediet voor bestellingen en geassocieerde inschrijvingen

• indien u hen uw toestemming geeft, kan de partner of upline sponsor uw Persoonsgegevens gebruiken voor zijn eigen marketingdoeleinden

• leveranciers (bijvoorbeeld dienstverleners)

• financiële organisaties

• adviseurs en professionele adviseurs

• kredietinformatiebureaus

• incassobureaus

groepsmaatschappijen[MV1]

• een potentiële koper van ons gehele bedrijf of van een onderdeel daarvan

 

en andere ontvangers zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

Wat het doel ook is - ongeacht of we uw Persoonsgegevens delen met dienstverleners of andere externe bedrijven: wij gebruiken en delen uw Persoonsgegevens alleen voor zover dat in redelijkheid noodzakelijk is om aan uw verzoeken en onze legitieme zakelijke doelstellingen/belangen te kunnen voldoen. Wanneer wij Persoonsgegevens aan externe bedrijven verstrekken met het doel dat zij ondersteunende diensten voor ons verrichten, hebben zij uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens voor het uitvoeren van die ondersteunende diensten (in overeenstemming met onze instructies), en moeten zij uw Persoonsgegevens veilig bewaren.

Vereiste

Isagenix Gegevens

g. Overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten), Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

 

Waar van toepassing, betekent het feit dat Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie en het bestaan of de afwezigheid van een adequaatheidsbeslissing door de Europese Commissie, of in het geval van overdrachten met passende waarborgen of niet-repetitieve, beperkte overdrachten op basis van overtuigende legitieme belangen, een verwijzing naar de juiste of passende waarborgen en de middelen om een kopie ervan te verkrijgen of waar deze beschikbaar zijn gesteld.

 

Onze Sites worden gehost in de VS, en uw Persoonsgegevens worden daarom doorgezonden naar Amerikaanse datacenters van Isagenix International LLC. Isagenix International LLC is ons moederbedrijf. Isagenix International LLC zal uw Persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid, daaronder begrepen het delen van uw Persoonsgegevens met geautoriseerde Isagenix-dienstverleners, van wie er één zich in Mexico bevindt (zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.3). Vanwege de wijze waarop ons model voor directe verkoop werkt, waarbij alle leden zijn verbonden, zijn uw Persoonsgegevens ook toegankelijk vanuit elk ander land waarin wij actief zijn. U zult op deze Site worden gevraagd om uw expliciete toestemming daarvoor te geven, en uw voortgezet gebruik van deze Site daarna vormt uw uitdrukkelijke toestemming voor deze overdrachten. Leest u a.u.b. nog even verder.

 

Hier volgt een korte uitleg van de opties voor het overdragen van Persoonsgegevens buiten de EER.

 

Ten eerste is er de "adequaatheidsbeslissing", zijnde een juridische beslissing van de Europese Commissie inhoudende dat een adequate gegevensbescherming wordt geboden door een land, territorium, een specifieke sector of een internationale organisatie. Die beslissing is gebaseerd op een beoordeling van: (a) de toepasselijke rechtsregels en andere juridische overwegingen; (b) het bestaan en het functioneren van een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit; en (c) internationale toezeggingen en verplichtingen/participatie.

 

Ten tweede zijn er de "passende waarborgen", welke verschillende vormen kunnen aannemen, zoals:

 

• standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie (gewoonlijk "modelclausules" genoemd)

• andere contractclausules die zijn goedgekeurd door de Gegevenscommissaris

• "bindende bedrijfsregels" die van toepassing zijn op een groep bedrijven of ondernemingen die een gezamenlijke economische activiteit uitoefenen

• een goedgekeurde gedragscode of goedgekeurd certificeringsmechanisme, dat de organisatie in het derde land bindt en dat kan worden gehandhaafd.

 

Ten derde zijn er de "afwijkingen" (uitzonderingen) zoals toestemming of contactnakoming.

 

Per april 2018:

 

• heeft noch de VS, noch enig ander land waarin Isagenix werkzaam is, een adequaatheidsbeslissing

• is Isagenix International LLC is niet toegetreden tot het EU-VS Privacy Schild, dat een adequaatheidsbeslissing heeft

• zijn er passende waarborgen (modelclausules) ingesteld tussen ons en onze moedermaatschappij, maar niet met andere groepsmaatschappijen in andere landen waarin wij actief zijn (ga naar de startpagina van onze Site en klik op "selecteer taal" (mogelijk wordt dit weergegeven als een vlag) in de rechterbovenhoek voor een lijst)

• indien passende waarborgen niet aanwezig zijn, of wel aanwezig zijn maar door een rechtbank ongeldig of om een andere reden niet van toepassing zijn verklaard, is onze overdracht van uw Persoonsgegevens gebaseerd op een uitzondering (derogatie), namelijk uw toestemming voor de overdracht. Wij wijzen u er op dat het ontbreken van een adequaatheidsbeslissing en passende waarborgen een mogelijk risico met zich meebrengt dat wanneer uw Persoonsgegevens in de Verenigde Staten en Mexico of andere niet-EER-landen zijn aangekomen, u daar niet dezelfde rechten en rechtsmiddelen zult hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens als in het VK.

 

INDIEN U NIET WILT DAT UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOORGESTUURD NAAR DE VERENIGDE STATEN OF NAAR EEN ANDER LAND WAARIN WIJ WERKZAAM ZIJN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE SITE.

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

h. Opslagperiode

 

De periode gedurende welke de Persoonsgegevens worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt die periode te bepalen

 

De periode gedurende welke wij Persoonsgegevens opslaan hangt af van onze noodzaak om te voldoen aan onze legitieme zakelijke behoeften en aan de toepasselijke wetgeving, om geschillen op te lossen en om de nakoming van onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Vanwege de wijze waarop het directe verkoopmodel werkt waarin iedereen met elkaar verbonden is, zal de opslagperiode voor leden de langer durende periode zijn van (a) de periode dat u verbonden blijft met andere leden, en (b) 7 jaar na uw laatste aankoop van een product.

 

Voor websitebezoekers geldt dat indien u instemt met cookies via onze cookie-banner de toestemmingscookie 1 jaar geldig is. Indien u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden bij het inloggen als lid, zullen wij die cookie opslaan, en die blijft geldig totdat het document is bijgewerkt en gewijzigd. De overgrote meerderheid van cookies (waarvan de meeste voor site-analyse dienen) blijven twee jaar of korter bewaard. U kunt de opslagperiode van elke cookie verkorten door de cookie vóór de vervaldatum ervan te verwijderen. Zie Hoofdstuk 8 Cookies en soortgelijke technologieën voor informatie over het verwijderen van cookies en het aanpassen van uw browserinstellingen.

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

i. Individuele rechten

 

Het bestaan van het recht om toegang tot en vervolgens rectificatie of wissen van Persoonsgegevens of beperking van gebruik met betrekking tot het individu, of tot het maken van bezwaar tegen het gebruik, evenals het recht op data-portabiliteit

 

U heeft het recht om een verzoek aan ons te richten:

 

• voor toegang tot uw Persoonsgegevens

• voor rectificatie of verwijdering van uw Persoonsgegevens

• voor beperking van de verwerking met betrekking tot u

• voor een bezwaar tegen onze verwerking dat op legitieme belangen is gebaseerd

• voor bezwaar tegen direct marketing (daaronder begrepen bezwaar tegen gerelateerde profilering)

• om gegevens die u aan ons heeft verstrekt te porteren, hetzij naar u, hetzij naar een andere provider.

 

Indien u lid bent, heeft u zelf toegang tot bepaalde informatie. Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 4 hieronder.

 

Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen. Onze contactgegevens staan in het gedeelte 'Naam en contactgegevens' hierboven. Wij kunnen u een individueel rechtenformulier sturen als u dat wilt, maar de wet vereist niet dat u een formulier invult.

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

j. Intrekking van de toestemming

 

Wanneer het gebruik is gebaseerd op een gegeven toestemming (voor gewone of gevoelige Persoonsgegevens), het bestaan van het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van het eerdere gebruik op basis van de toestemming voorafgaande aan de intrekking aantast.

 

U heeft het recht om elke toestemming die u ons geeft te allen tijde in te trekken.

 

Dit tast echter de rechtsmatigheid van ons op uw toestemming gebaseerde gebruik voordat u uw toestemming heeft ingetrokken niet aan.

 

Neem contact met ons op indien u uw recht op intrekking wilt uitoefenen. Onze contactgegevens staan in het gedeelte 'Naam en contactgegevens' hierboven.

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

k. Klachten

 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevenscommissaris. De contactgegevens luiden als volgt:

 

Gegevenscommissaris
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Telefoon: + 31 70 888 8500.

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, waar u eveneens e-mailadressen en een e-mailformulier kunt vinden.

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

I. Direct verzamelde informatie – wettelijk of contractueel vereiste

 

Of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijk of contractueel vereiste is, of een vereiste is om een contract aan te gaan, alsmede of het individu verplicht is om de Persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet verstrekken van die gegevens

 

Foto's worden verzameld indien een partner of geprefereerde klant deelneemt aan een "IsaBody" -challenge. Dit is een noodzakelijke vereiste voor deelname aan de challenge.

 

Om ervoor te zorgen dat wij op verantwoorde wijze handelen, is een ID-verificatiecontrole vereist wanneer u zich aanmeldt als lid, en wanneer u een krediet bij ons aanvraagt is een kredietcontrole vereist.

 

Om producten en diensten van ons te kopen en ons in staat te stellen om uw bestelling uit te voeren, moet u bepaalde Persoonsgegevens aan ons verstrekken.

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

m. Bronnen van Persoonsgegevens die wij indirect verzamelen

 

De bron van de Persoonsgegevens en, indien van toepassing, of zij uit openbaar toegankelijke bronnen afkomstig zijn

 

De bronnen van de Persoonsgegevens die wij indirect verzamelen zijn:

 

• onze vervoerders of andere derden (bijgewerkte bezorgings- en adresinformatie)

• verkopers waarmee wij co-branded-bedrijven exploiteren of waarvoor wij technische, fulfilment-, reclame- of andere diensten verstrekken (accountinformatie, aankoop- of inkoopinformatie en page-view informatie)

• aanbieders van zoekmachines (zoekresultaten en links, daaronder begrepen betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links))

• kredietinformatiebureaus (kredietgeschiedenisinformatie)

• familieleden (wanneer een familielid zich inschrijft als partner)

• leden (bijvoorbeeld wanneer een lid onze producten als cadeau naar een vriend of familielid stuurt).

 

Vereiste

Isagenix Gegevens

n. Geautomatiseerde besluitvorming

 

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, daaronder begrepen profiling. Dit betekent een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen heeft voor het individu, en die niet gebaseerd mag zijn op speciale categorieën (lees: gevoelige) Persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming, of substantiële publieke belangen met waarborgen. Betekenisvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van de verwerking voor het individu moet eveneens worden verstrekt.

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die juridische effecten of vergelijkbare andere significante effecten oplevert.

 

Wij doen echter wel aan profiling. Wij verrichten gegevensanalyses over aankopen, downline en leden om inzicht te krijgen in hoe wij ons bedrijfsmodel kunnen verbeteren om de interactie van een lid met ons te verbeteren. Wij gebruiken ook webanalyses op onze Sites die van invloed zijn op bezoekers van onze website (zie Hoofdstuk 8).

 

Wij baseren profiling niet op speciale categorieën van Persoonsgegevens, dat wil zeggen Persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond aanduiden, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het doel om een natuurlijk persoon uniek te identificeren, of gegevens betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

 

Betekenisvolle informatie over de betrokken logica: wij gebruiken bepaalde categorieën van Persoonsgegevens die worden beschreven in Hoofdstuk 6 (namelijk de Persoonsgegevens die worden vermeld in de paragrafen 1 - websitebezoekers; 2 - mobiele gebruikers; 3 - leden) om een profiel te maken. De bron van deze Persoonsgegevens bent u of andere bronnen (zie paragraaf m (bronnen)). Deze Persoonsgegevens zijn rechtstreeks relevant voor het verbeteren van onze bedrijfsvoering zoals hierboven uiteengezet.

 

Belang en beoogde gevolgen voor u: als gevolg van gegevensanalyse ziet u mogelijk verschillende aanbevelingen, afhankelijk van uw aankopen en browsegedrag of een nieuwe feature op de Site; data-analyse helpt ook om u en andere leden te beschermen tegen frauduleuze activiteiten.

 

6. Verdere details betreffende de Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hier volgen enkele verdere details betreffende de Persoonsgegevens die wij verzamelen (rechtstreeks of indirect).

1. Informatie die wij automatisch verzamelen van alle bezoekers van de website

 

• het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer/mobiel apparaat met het internet te verbinden

• login, e-mailadres, wachtwoord (als u bent ingeschreven/geregistreerd)

• computer- en verbindingsinformatie zoals

o browsertype en -versie

o tijdzone-instelling

o browser plug-in types en -versies

o besturingssysteem

o de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze Site (daaronder begrepen datum en tijd)

o cookie nummer / aantal

o producten die u heeft bekeken of gezocht

o eventuele telefoonnummers die zijn gebruikt om onze klantenservice te bellen

• browsergegevens zoals

o cookies (zie Hoofdstuk 8)

o Flash-cookies (ook bekend als Flash Local Shared Objects), of vergelijkbare gegevens op bepaalde onderdelen van onze Site, ter ondersteuning van fraudepreventie en voor andere doeleinden, zoals het in kaart brengen van kijkpatronen van video's op onze Sites

• sessie-informatie verzameld via softwaretools zoals JavaScript, daaronder begrepen

o responstijden van pagina's

o downloadfouten

o lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's

o pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en

o methodes die worden gebruikt om van de pagina weg te browsen

• technische informatie om ons te helpen om uw apparaat te identificeren, voor fraudepreventie en diagnostische doeleinden.

 

 

 

2. Informatie die wij verzamelen over gebruikers van onze mobiele apps

 

Wij verzamelen dezelfde informatie als voor websitebezoekers, maar we concentreren ons op technologieën die verband houden met mobiele apparaten, waaronder locatiediensten die worden geleverd door mobiele apparaten (indien deze zijn ingeschakeld). Zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.1.2 voor meer informatie.

 

 

3. Informatie die wij verzamelen over klanten, partners en cliënten (leden)

 

Naast uw naam, post- of factuuradres, e-mailadres en vaste telefoon of mobiel nummer, verzamelen wij eveneens uw aankoopgeschiedenis, die wij soms samenvoegen met soortgelijke informatie van andere leden om features zoals Bestsellers te maken. U verstrekt als lid bijvoorbeeld informatie wanneer u: zoekt naar een product; of een bestelling plaatst via de website van een partner of de website van een van onze externe zakenpartners; u verstrekt ook informatie in Mijn Account (u kunt er meer dan één hebben als u meer dan één e-mailadres gebruikt bij het winkelen bij ons), bij het posten, deelnemen aan een wedstrijd of wanneer u een vragenlijst invult, of wanneer u communiceert met de afdeling klantenservice. Als gevolg van deze acties kunt u ons gegevens verstrekken zoals: naam; adres en telefoonnummer; creditcardgegevens (NB: wij gebruiken een zogeheten “tokenizer” om de kredietinformatie op te slaan, wij slaan geen creditcardgegevens op); gegevens van mensen aan wie aankopen zijn verzonden (daaronder begrepen adressen en telefoonnummers); mensen (met adressen en telefoonnummers) en persoonlijke beschrijving en foto bij deelname aan de IsaBody-challenge, en financiële informatie die nodig is om zaken te doen in de EU (bijvoorbeeld BTW nummer).

 

Wij verzamelen eveneens gegevens uit andere bronnen (zie Hoofdstuk 5, paragraaf m hierboven), daaronder begrepen in verband met het aanbieden van gezamenlijke of co-branded producten en diensten (zie Hoofdstuk 5, paragraaf e hierboven).

 

4. Informatie die wij hebben en waartoe u ook toegang heeft indien u lid bent

 

Voorbeelden van informatie waartoe een lid toegang heeft zijn: actuele informatie over recente bestellingen; persoonlijk identificeerbare informatie (daaronder begrepen naam, e-mail, wachtwoord, communicaties en gepersonaliseerde reclamevoorkeuren, adresboek); betalingsinstellingen (daaronder begrepen creditcardgegevens en cadeauvouchers, cadeaubonnen en cheques); Instellingen voor e-mail kennisgevingen (daaronder begrepen meldingen van productbeschikbaarheid, leveringen, speciale gelegenheidsherinneringen en nieuwsbrieven); aanbevelingen (daaronder begrepen “aanbevolen voor u” en “verbeter uw aanbevelingen”.

 

5. Gevoelige (speciale categorieën van) Persoonsgegevens

 

Geen.

 

7. Verdere details betreffende ons verzamelen, gebruik en delen van Persoonsgegevens

7.1.         Welke soorten Persoonsgegevens verzamelen wij over onze online bezoekers?

7.1.1.     Informatie die u zelf verstrekt.

Wij verzamelen over het algemeen alleen Persoonsgegevens die u zelf vrijwillig aan ons verstrekt of die worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën (zie paragraaf 7.2 van Hoofdstuk 7 hieronder en Hoofdstuk 8). Voor sommige beveiligde gedeelten van onze Site is het echter noodzakelijk dat u Persoonsgegevens verstrekt wanneer u specifieke functies gebruikt. Wij verzamelen bijvoorbeeld Persoonsgegevens van u wanneer u:

 

•    zich wilt registreren voor een account bij ons

•    zich aanmeldt voor nieuwsbrieven

•    onze producten op een van onze Sites koopt

•    deelneemt aan promoties of enquêtes

•   opmerkingen, beoordelingen of andere door gebruikers gegenereerde content indient

•   zich met ons verbindt of met ons communiceert via sociale netwerken (bijv. Facebook, Google+, Twitter) en

•    u om klant- of technische ondersteuning verzoekt.

 

Tot deze Persoonsgegevens behoren bijvoorbeeld uw:

 

•     naam

•    post- en/of factuuradres

•     e-mailadres

•    vast of mobiel telefoonnummer

•    betaalkaartinformatie

•    locatie via IP-adres

•    apparaat dat wordt gebruikt (voor onze mobiele Site), en

•    eerder winkelhistorie bij Isagenix.

(Zie Hoofdstuk 6 hierboven voor meer informatie over de categorieën Persoonsgegevens die wij verzamelen.)

Indien u niet in staat of bereid bent om ons de Persoonsgegevens te verstrekken die wij redelijkerwijs nodig hebben, kan het zijn dat wij de door u gevraagde informatie of producten niet aan u kunnen verstrekken.

 

7.1.2.     Informatie verzameld via technologie.

Wij verkrijgen ook informatie op andere manieren via technologie. Delen van deze informatie kunnen persoonlijk aan u zijn gekoppeld. Deze informatie helpt onze Sites om correct te functioneren, en ondersteunt het werk dat we doen om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten.

 

Apparaat Informatie. Afhankelijk van de machtigingen die u heeft verleend, ontvangen we mogelijk informatie over uw locatie en uw mobiele apparaat wanneer u onze apps downloadt of gebruikt, daaronder begrepen een unieke identifier voor uw apparaat. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u locatie-gebaseerde diensten aan te bieden, zoals reclame en andere gepersonaliseerde content. Voorbeelden van de apparaat informatie die wij verzamelen zijn onder meer:

 

•   attributen zoals het besturingssysteem, de hardware-versie, apparaatinstellingen, bestands- en softwarenamen en -typen, accu en signaalsterkte en apparaat-identifiers

•   apparaatlocaties, waaronder begrepen specifieke geografische locaties, op basis van informatie die wij via API's van Apple en Android verstrekken voor locatiediensten en land-identifiers, en

•   verbindingsinformatie, zoals de naam van uw mobiele aanbieder of internetprovider, browsertype, taal en tijdzone, mobiel telefoonnummer en IP-adres.

 

Op de meeste mobiele apparaten kunt u locatiediensten uitschakelen, en wij raden u aan om zo nodig contact op te nemen met de fabrikant van uw apparaat voor gedetailleerde instructies over hoe u dat kunt doen.

 

Betalingsinformatie. Indien u een product op onze Site koopt, zal onze betalingsverwerker gegevens van de betaalkaart van u verzamelen, waaronder uw naam, vervaldatum, authenticatiecode en factuuradres. Onze betalingsverwerker verzendt deze informatie veilig in overeenstemming met de regels van de betaalkaartenbranche naar de juiste betalingsfacilitators. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om informatie over de wijze en de keuze van betaling op onze Site op te slaan. Indien u deze betaalkaartinformatie op onze Site bewaart, kunt u deze informatie op elk moment toevoegen, verwijderen of wijzigen met behulp van uw accountinstellingen.

 

7.2.        Adverteren wij online?

Wij adverteren op een aantal manieren, waaronder online via beheerde aanwezigheid op sociale media en op andere niet-gelieerde sites en mobiele applicaties. Om inzicht te krijgen in hoe onze reclamecampagnes presteren, kunnen we bepaalde informatie via onze Sites verzamelen via onze aanbieders van reclamediensten. Wij of onze leveranciers gebruiken diverse gemeenschappelijke online-trackingtools om deze informatie te verzamelen, zoals browsercookies, web-beacons en andere vergelijkbare technologieën. De informatie die wij verzamelen omvat IP-adressen, het aantal paginabezoeken, pagina's bekeken via onze Sites, verwijzingen van zoekmachines, browse-activiteiten in de loop van de tijd en via andere websites na uw bezoek van een van onze Sites of van applicaties, en reacties op advertenties en promoties op de websites en applicaties waar wij adverteren.

 

Wij gebruiken bepaalde informatie ook voor:

 

•   het presenteren van op maat gemaakte reclame, daaronder begrepen bannerreclames en splash-reclames, die verschijnen wanneer u via onze Sites inlogt of uitlogt op uw online accounts

•    het identificeren van nieuwe bezoekers op onze Sites

•    het herkennen van terugkerende bezoekers

•   het adverteren op andere websites en mobiele applicaties die niet bij ons zijn aangesloten

•    het analyseren van de effectiviteit van onze reclames

•    het inzicht verkrijgen in ons publiek, onze klanten en andere bezoekers van de Site,

•    het vaststellen of u misschien geïnteresseerd bent in nieuwe producten of diensten.

 

Beheer van onze trackingtools. Uw browser kan u mogelijk cookies laten beheren. Hoe u dit doet, hangt echter af van uw browser en het type cookie. Bepaalde browsers kunnen zo worden ingesteld dat alle browsercookies worden geweigerd. Als u uw computer zo configureert dat alle cookies worden geblokkeerd, kunt u daardoor bepaalde webpaginafuncties ontregelen en de functionaliteit beperken die wij u kunnen bieden wanneer u onze Sites bezoekt of gebruikt. Als u cookies blokkeert of verwijdert, stopt daarmee niet alle tracking die wij in deze paragraaf hebben beschreven, en het kan ook zo zijn dat onze website gedeeltelijk of volledig stopt met functioneren. Sommige browsers hebben een "Do Not Track" functie waarmee u websites kunt laten weten dat u uw online activiteiten niet wilt laten volgen. Deze browserfuncties zijn tot op heden nog steeds niet uniform, wat betekent dat wij momenteel niet in staat zijn om op die signalen te reageren.

 

Voor meer informatie over onze reclameserviceprovider en zijn cookies, daaronder begrepen informatie over hoe u uw toestemming voor deze technologieën kunt intrekken, kunt u naar www.aboutads.info/choices gaan. Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die zijn gegenereerd door uw gebruik van de Sites (daaronder begrepen uw IP-adres) door een browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.goolle.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Zie ook Hoofdstuk 8 (cookies) voor meer informatie.

7.3.         Hoe gebruiken en delen wij uw Persoonsgegevens?

Zakelijke activiteiten van Isagenix. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

 

•   te reageren op uw vragen, klachten en recensies van onze producten en onze diensten

•    wedstrijden, promoties en enquêtes te organiseren

•   u berichten te sturen over online transacties, productinformatie, advertenties en promoties, elektronische nieuwsbrieven en andere mededelingen en aanbiedingen die op u zijn afgestemd

•   onze adverteerders in staat te stellen om u meer gepersonaliseerde content te kunnen verstrekken en om de effectiviteit van bepaalde reclamecampagnes bij te houden

•   te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving, gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen, samen te werken met rechtshandhavingsautoriteiten en om vermoedelijke illegale activiteiten te voorkomen

•    ons te helpen om onze onderneming te runnen, en

•   alle andere dagelijkse zakelijke doeleinden, zoals productontwikkeling en Sitebeheer, te faciliteren.

 

Geautoriseerde dienstverleners. Wij gebruiken andere bedrijven en personen om namens ons bepaalde functies uit te voeren. Deze functies omvatten betaalkaartprocessors, levering, callcenterondersteuning, analyseren of hosten van gegevens op cloud-based servers, en andere bedrijven die ons helpen om onze producten en diensten te verbeteren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan deze bedrijven en andere personen die namens ons diensten verrichten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Mexico, of in andere landen waarin wij actief zijn.

 

Verkoop van het bedrijf. Indien wij het geheel of een onderdeel van ons bedrijf verkopen, kunnen Persoonsgegevens in verband met die transactie aan de koper worden overgedragen. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om contractuele bepalingen op te nemen waarmee de koper wordt verplicht om uw Persoonsgegevens te behandelen op de wijze zoals uiteengezet in dit Privacy- en Cookiebeleid.

 

Overige openbaarmakingen. Wij kunnen Persoonsgegevens ook anderszins openbaar maken zoals toegestaan of vereist door de wet, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor veiligheidsdoeleinden, vereist is voor wettelijke rapportage, of om onze wettelijke rechten te beschermen of onze Gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke regels te handhaven, of om de rechten van anderen te beschermen. Wij kunnen ook Persoonsgegevens openbaar maken aan onze accountants, juridisch adviseurs of ter nakoming van een gerechtelijk bevel. Wij kunnen eveneens informatie samenvoegen die wij over u verzamelen (bijvoorbeeld online verkopen, verkeerspatronen) en deze statistieken in samengevoegde vorm aan anderen verstrekken.

 

7.4.        Welke keuzes heeft u aangaande het verzamelen, gebruik en delen van uw Persoonsgegevens?

Indien u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere marketingberichten van ons, kunt u zich op elk gewenst moment daar weer voor afmelden door op de link “Uitschrijven” onder aan het bericht te klikken of de tekst “STOP” te verzenden in reactie op een marketing SMS of ander tekstbericht. U kunt ook op elk gewenst moment inloggen op uw account om u af te melden en uw marketingvoorkeuren bij te werken, en u kunt natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen om ons dit te laten weten. Nadat u zich heeft afgemeld of u uw marketingvoorkeuren heeft bijgewerkt, moet u er wel rekening mee houden dat het enige tijd zal duren voordat wij uw marketingvoorkeuren hebben verwerkt. Het kan tot 10 dagen duren om uw e-mail gerelateerde verzoeken te verwerken, en tot 30 dagen voor alle andere marketing-gerelateerde verzoeken. En ook nadat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingberichten van ons, blijft het mogelijk dat wij contact met u opnemen voor transactionele of informatieve doeleinden. Dit zijn bijvoorbeeld klantenservicekwesties, retourzendingen of product-gerelateerde vragen, enquêtes en terugroepingen, of vragen met betrekking tot een specifieke bestelling.

 

7.5.        Hoe kunt u uw Persoonsgegevens benaderen, bijwerken of blokkeren?

U kunt de leverings- en factuurgegevens en andere Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt bijwerken door in te loggen op uw Mijn Account pagina en daar de gewenste wijzigingen of correcties zelf aan te brengen door op de knop Bewerken naast 'Contactgegevens' te klikken. U kunt ook uw nieuwsbriefvoorkeuren bijwerken door in te loggen op de pagina Mijn Account, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via onderstaand adres. Als u uw account wilt deactiveren, kunt u dit doen door contact op te nemen met onze afdeling klantenservice op support@isagenixcorp.com. Wanneer u dit doet, wordt uw account vervolgens binnen een redelijke termijn daarna gedeactiveerd, hoewel bepaalde Persoonsgegevens mogelijk nog steeds zullen worden bewaard voor zover dat nodig is om aan onze legitieme zakelijke behoeften te voldoen, te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, geschillen op te lossen en nakoming van onze overeenkomsten af te dwingen.

8. Cookies en soortgelijke technologieën

8.1.        Inleiding

Een cookie is een bestand dat een kleine hoeveelheid informatie bevat en dat door een Site op uw apparaat wordt geplaatst. Vergelijkbare technologieën zijn:

 

•   Lokaal gedeelde objecten (Flash-cookies) - gegevens die websites die Adobe Flash gebruiken op uw apparaat opslaan

•   Lokale opslag (sessieopslag en databaseopslag) - een bestandtype dat op uw apparaat wordt geplaatst en dat gegevens kan bevatten, vaak gerelateerd aan video of audio content

•   Pixels (ook bekend als clear gifs, web beacons of web bugs) - codes die worden gebruikt op een webpagina of in een e-mail bericht. Ze worden gebruikt om in kaart te brengen of u interactie heeft gehad met bepaalde webpagina of e-mail content. Dit helpt om diensten te meten en te verbeteren en uw ervaring te personaliseren.

 

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om ons te helpen begrijpen hoe mensen omgaan met onze Sites. Dat betekent dat we verbeteringen kunnen aanbrengen en de Sites op een geïnformeerde wijze kunnen ontwikkelen voor bezoekers van onze website en voor leden. Het helpt ons om uw algehele ervaring te kunnen laten verbeteren.

8 2.         Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken dit soort cookies ...

voor deze doeleinden

Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies worden in het algemeen gebruikt om een unieke identifier op te slaan om u te kunnen beheren en u te identificeren als uniek tegenover andere gebruikers die de Site tegelijk met u bekijken, en om u een consistente en accurate service te kunnen bieden.

Om eerdere acties (bijv. ingevoerde tekst) te herinneren tijdens het terug navigeren naar een pagina in dezelfde sessie, om logins en andere beveiligingsfuncties te beheren, om bezoekers naar specifieke versies van een Site te leiden en om items te onthouden die in een online winkelmandje zijn geplaatst.

 

Prestatiecookies. Deze cookies worden gebruikt om prestaties te meten en om de Site te verbeteren.

 

Voor webanalyses (we gebruiken Google Analytics – u kunt zien hoe Google uw gegevens gebruikt op: www.google.com/policies/privacy/partners), reclame respons percentages, partner-tracking, foutenbeheer en het testen van ontwerpen.

 

Functionaliteitscookies. Deze cookies zijn meestal het resultaat van iets dat u doet, maar kunnen ook worden geïmplementeerd bij het leveren van een dienst die niet expliciet door u is aangevraagd maar die wel aan u wordt aangeboden. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om te voorkomen dat

u opnieuw een dienst wordt aangeboden die al eerder aan u was aangeboden en die u al eerder had afgewezen.

 

Om instellingen te onthouden, zoals layout, lettertype, voorkeuren en kleuren; om een keuze te onthouden, zoals niet opnieuw worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen of om toestemming te geven voor cookies of deze te weigeren; om informatie te verstrekken om een optionele service zoals een live chatsessie toe te staan, of om een verzoek van u om een opmerking in te dienen te beantwoorden.

 

Targeting- of reclamecookies. Deze cookies bevatten een unieke sleutel die de surfgewoonte van individuele gebruikers kan onderscheiden, of die een code kan opslaan die kan worden vertaald in een reeks browse-gewoonten of voorkeuren met behulp van informatie die elders wordt opgeslagen. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde reclame op een Site ziet te beperken, en om de effectiviteit van een bepaalde campagne te meten.

 

Met vergelijkbare technologieën voor online adverteren, die in Hoofdstuk 7 paragraaf 7.2 meer in detail worden beschreven.

 

8.3.        Hoe u individuele cookies kunt bekijken en hoe u uw toestemming voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën in kunt trekken

 

8.3.1      Cookies

 

Cookies veranderen en hun namen en beschrijvingen zijn voor de meeste mensen niet erg gebruiksvriendelijk, reden waarom we ze niet afzonderlijk hebben vermeld. Indien u de cookies wilt zien die momenteel op de Sites worden gebruikt, dan zouden deze zichtbaar moeten zijn via uw browser. (Zie hieronder voor nadere instructies.)

 

Om uw toestemming voor het gebruik van cookies te geven of in te trekken, gebruikt u de cookie-banner op de Site en past u daarna uw browserinstellingen aan.

 

Er zijn verschillende browsers, en fabrikanten upgraden ze vaak. De beste manier om de juiste instructies te krijgen, is door naar de ondersteuningspagina van de fabrikant te gaan. De volgende ondersteunings-/privacypagina's (voor enkele van de meer algemene browsers) zijn in april 2018 actueel.

•    Voor Chrome zie de ondersteuningspagina van Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647

•    Voor Internet Explorer zie de ondersteuningspagina van Microsoft: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•    Voor Edge zie de privacypagina van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

•    Voor Firefox zie de ondersteuningspagina van Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

•    Voor Safari zie de ondersteuningspagina van Apple voor Macs: https://support.apple.com/kb/PH21411, en voor mobiele apparaten: https://support.apple.com/en-us/HT201265.

 

Als u problemen ondervindt met deze pagina's, geen afzonderlijke cookies kunt zien of meer wilt weten over hoe cookies in uw browser worden behandeld, ga dan naar de website van de fabrikant en zoek naar de browsernaam en uw cookie-query.

8.3.2.     Flash-cookies

Om flash-cookies (local shared objects) uit te schakelen, gaat u naar het Global Storage Settings panel van de online Settings Manager op de website van Adobe op http.//www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings _manager03.html. Dit plaatst een permanente flash-cookie op het apparaat en informeert alle andere websites dat u niet wilt dat flash-cookies op uw apparaat worden opgeslagen.

8.3.3.     Online reclamecookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën voor online adverteren, zoals beschreven in Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2. Voor meer informatie en om uw toestemming in te trekken gaat u naar www.aboutads.info/choices.

 

U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die zijn gegenereerd door uw gebruik van de Sites (daaronder begrepen uw IP-adres) door een browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

8.3.4.     Lokale opslag en sessieopslag

U kunt lokale opslag, sessieopslag en databaseopslag op dezelfde wijze verwijderen zoals u cookies verwijdert.

 

8.3.5.     Pixels

U kunt pixels niet verwijderen, maar u kunt ze mogelijk wel uitschakelen door cookies uit te schakelen of door browser-add-ons of extensies toe te voegen. Sommige pixels in e-mails kunnen worden uitgeschakeld door als optie in uw e-mail applicatie te selecteren om geen afbeeldingen te downloaden.

 

Houd er rekening mee dat het beperken van cookies en soortgelijke technologieën van invloed kan zijn op de functionaliteit van onze Site.

8.4.        Verdere informatie

Bezoek http://www.allaboutcookies.org/ en http://www.youronlinechoices.com/ voor meer informatie over cookies, waaronder begrepen hoe u kunt zien welke cookies en andere technologieën zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen.

9. Feedback en vragen

U kunt contact met ons opnemen voor feedback of vragen over dit Privacy- en Cookiebeleid of om uw rechten uit te oefenen. Onze contactgegevens staan in de paragraaf a “Naam en contactgegevens” van Hoofdstuk 5 hierboven.